پوشک بزرگسال شورتی را به صورت شورت پای بیمار می کنند و پس از استفاده به خاطر سهولت در ،در آوردن پوشک طوری طراحی شده که شما می توانید آن را از بغل پاره و پوشک را از تن بیمار خارج کنید.

1   2   3   بعدی >>نمایش همه